MOS专利证书

中国专利  
3线式同步全彩LED
AC2线式同步全彩LED
CFL节能灯无段调光  
DC2线式同步全彩LED  
简易式日光灯浮动电压转换驱动器  
单线传输全彩LED灯装置  
   
   
台湾专利  
AC2线式同步全彩LED  
DC2线式同步全彩LED  
CFL节能灯无段调光  
单线传输全彩LED灯装置  

 


回产品介绍